Sjuka djur? Ring oss på 0499 - 127 40 eller se våra öppettider.

bild

Laboratorium

På Kronobäcks Veterinärpraktik har vi ett eget laboratorium. Här analyserar vi blodprover, urinprover och gör enklare bakteriologiska odlingar. Vi undersöker också mycket prover i mikroskopet, t ex utstryk från öroninflammationer eller urinsediment.

Oftast får du svar på proverna redan under besöket.

De prover som vi inte kan analysera här skickas till andra laboratorium i Sverige. Det gäller t ex hormonanalyser, vävnadsprover och Borrelia/Anaplasma.