Sjuka djur? Ring oss på 0499 - 127 40 eller se våra öppettider.

Integritetspolicy

Från och med den 25:e maj 2018 inträder den nya personuppgiftslagen, GDPR.
Med anledning av detta vill vi informera om hur vi hanterar era personuppgifter.

 

När Du registrerar Ditt djur som patient hos oss så godkänner Du automatiskt att vi upprättar en journal där fullständiga personuppgifter finns med. Här dokumenterar vi varje besök/telefonkontakt inklusive åtgärder och eventuell medicinering. Journalen hanteras med sekretess.  Vi delar inte journalsystem med andra kliniker och har med andra ord inte insyn i de besök Du med Ditt djur avlagt på andra kliniker/djursjukhus. Vi har inte heller tillgång till Dina uppgifter hos Ditt försäkringsbolag och kan inte svara på frågor om Dina försäkringsvillkor. Våra datorer är skyddade mot intrång.

 

Vi använder Dina personuppgifter  vid följande tillfällen:

  • För att skicka kallelser och t ex vaccinationspåminnelser.
  • Vid förskrivning av recept (sker i dagsläget elektroniskt via vårt journalsystem eller Apoex).
  • Vid direktregleringar gentemot ditt försäkringsbolag (endast efter överenskommelse)
  • När vi remitterar Ditt djur till annan veterinär/djursjukhus. I dessa fall skickar vi, efter överenskommelse mer Dig som kund) både journal och   personuppgifter via fax eller mail.

 

Vi kan, i samråd med Dig som kund, begära in journalkopior från andra veterinärer/djursjukhus. De uppgifter vi får kopieras in i Ditt djurs journal på vår klinik eller skrivs in som en sammanfattning av de bitar som är intressanta för utredningen/behandlingen.

Vi lämnar aldrig ut Dina personuppgifter eller innehållet i journalen till tredje part utöver det som beskrivits ovan. Du kan alltid själv begära ut en kopia på Ditt djurs journal. Vid ett eventuellt ägarbyte lämnar vi inte ut uppgifter om tidigare besök till den nya ägaren, såvida den tidigare ägaren inte ger sitt skriftliga tillstånd.

Dina uppgifter lagras hos oss så länge Du är aktiv kund och 7 år därefter.  Därefter anonymiseras de i vårt journalsystem.

Vi hanterar era uppgifter enligt förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) enligt den nya strikta EU-lagstiftningen som träder i kraft 25 maj 2018.